Các hàm thông dụng trong Excel Ebook học Microsoft Excel miễn phí

  • Phát hành Trần Quang Hải
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 146.530
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 282,9 KB
  • Cập nhật 13/10/2017
  • Yêu cầu định dạng CHM

Giới thiệu

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng dụng khác như Access, SQL,... và trong kỹ thuật lập trình PASCAL, C++, C#, VB.NET...

Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ thuật lập trình.

Tổng hợp