Camino 2.0 for Mac

  • Phát hành The Camino Project
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.580
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,7 MB
  • Cập nhật 30/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 Intel/10.4 Intel/10.5 PPC/10.4 PPC/10.3.9

Giới thiệu

Camino là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Project với trọng tâm là việc cung cấp những kinh nghiệm có thể tốt nhất cho người sử dụng Mac OS X. Vì thế nếu bạn muốn sử dụng một trình duyệt web được xem như là Firefox dành riêng cho Mac, thì đây là một lựa chọn.