Cân nặng bà bầu for Android 1.1 Theo dõi cân nặng bà bầu

  • Phát hành HiPT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 55
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 536 KB
  • Cập nhật 05/06/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng "Cân nặng bà bầu" là ứng dụng được phát triển nhằm theo dõi cân nặng của bà bầu dựa trên chỉ số BMI tại từng thời điểm tuần thai, qua đó khuyến cáo bà bầu nên tăng hay giảm cân sao cho phù hợp.

Cân nặng bà bầu for AndroidCân nặng bà bầu for AndroidCân nặng bà bầu for Android