Chiếc bình đựng ký ức for iOS 1.0 Đọc truyện miễn phí trên iPhone

  • Phát hành Thanh Long
  • Đánh giá
  • Lượt tải 19
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 19,2 MB
  • Cập nhật 20/09/2013
  • Yêu cầu iOS 4.1 trở lên

Giới thiệu

"Chiếc bình đựng ký ức" là truyện ngắn đạt giải Ba (không có giải Nhất) trong cuộc thi truyện ngắn Trẻ của báo Văn nghệ Trẻ năm 2007.

Năm 2011, tác giả Dương Nữ Khánh Thương mở thêm một đoạn kết mới cho truyện và hợp tác với Thang Long Team để thực hiện ứng dụng sách đầu tiên trên iOS có nhiều đoạn kết.

Để mở đoạn kết thứ hai, bạn hãy gõ 5 lần vào "ký ức" ở trang 23. Để đến nhanh trang 23, bạn bấm vào tên tác giả ở trang đầu.

Chiếc bình đựng ký ức for iOSChiếc bình đựng ký ức for iOS

Chiếc bình đựng ký ức for iOSChiếc bình đựng ký ức for iOS