Chúc mừng sinh nhật for iOS 1.0 Quản lý ngày sinh nhật của bạn bè

  • Phát hành Thien Nhan
  • Đánh giá
  • Lượt tải 52
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 102,4 KB
  • Cập nhật 17/09/2013
  • Yêu cầu iOS 6.1 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cung cấp chức năng quản lý ngày sinh nhật một cách nhanh chóng nhất, cho phép bạn gửi lời sinh nhật tới bạn bè người thân của bạn.

Chúc mừng sinh nhật for iOSChúc mừng sinh nhật for iOSChúc mừng sinh nhật for iOS