Cloud Experience for Mac

 • Phát hành CX Inc
 • Đánh giá
 • Lượt tải 203
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,3 MB
 • Cập nhật 19/02/2011
 • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

CX là một giải pháp đồng bộ hóa thời gian thực, sao lưu và lưu trữ dữ liệu tiên tiến. Dịch vụ của CX cho phép bạn lưu trữ tất cả các thông tin có giá trị của bạn và truy cập vào các tập tin từ mọi máy tính hoặc các thiết bị di động.

Một số tính năng chính:

Truy cập ở mọi nơi

 • Truy cập vào các tập tin quan trọng của bạn ở mọi lúc mọi nơi thông qua trang web hoặc thiết bị di động của bạn
 • Truy cập an toàn vào các tập tin của bạn từ mọi thiết bị kết nối internet ở mọi nơi trên thế giới

Đồng bộ hóa thời gian thực

 • Tự động đồng bộ hóa các tập tin mới, bị thay đổi hoặc bị xóa sang các máy tính và các thiết bị được kết nối
 • Những thay đổi ngoại tuyến được đồng bộ hóa ngay khi bạn kết nối mạng
 • Duy trì một lịch sử khi bạn thực hiện thay đổi và giải quyết mọi xung đột để bạn không bao giờ bị mất công việc của bạn

Sao lưu thời gian thực

 • Khi dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa với đám mây trong thời gian thực, tất cả các tập tin CX của bạn sẽ luôn được sao lưu
 • Dễ dàng khôi phục lại dữ liệu bị mất trong trường hợp hệ thống bị hỏng hoặc lỗi phần cứng
 • Phần cứng lỗi, hỏng hoặc bị mất? Với CX nó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất đi những thứ quan trọng của bạn.

Chia sẻ nhóm

 • Chia sẻ nhóm với “Nhóm đám mây” (Group Clouds). Với CX, nó sẽ cho phép bạn chia sẻ một bộ các tập tin được đồng bộ hóa với người khác trong nhóm của bạn
 • Tự động quản lý các phiên bản giữa người làm việc trên cùng một tập tin do đó bạn sẽ biết ai đã làm những gì và không bao giờ bị mất công việc của bạn

Bảo mật và riêng tư

 • Tất cả quá trình truyền dữ liệu của bạn được mã hóa thông qua kết nối 2048-bit SSL
 • Dữ liệu lưu trữ cục bộ được chia thành từng mảnh nhỏ và được mã hóa để chúng không thể tập hợp lại hoặc đọc trực tiếp từ ổ đĩa mà không có thông tin đăng nhập của bạn
 • CX Cloud được chạy từ một trung tâm lưu trữ dữ liệu chuẩn PCI an toàn, “siêu tĩnh” (redundant)
 • Nhân viên và lập trình viên CX không thể xem các tập tin hoặc dữ liệu của bạn

Yêu cầu hệ thống:

 • Intel x86 hoặc PowerPC
 • 512MB RAM
 • 10 MB dung lượng ổ cứng trống

Theo afublog