Color Lines For Android

  • Phát hành Andream
  • Đánh giá
  • Lượt tải 953
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 117 KB
  • Cập nhật 02/08/2011
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Color Lines là một trò chơi miễn phí. Mục đích là để sắp xếp các quả bóng cùng màu thành một đường thẳng. Trò chơi bắt đầu với một bảng hình vuông 9x9, với 3 quả bóng được chọn ra đầu tiên, có 7 màu sắc khác nhau.

Những quả bóng màu sắc khác nhau xuất hiện liên tục.  Nhiệm vụ của bạn là xếp các quả bóng cùng màu thành một đường thẳng (5 quản bóng hoặc nhiều hơn).

Người chơi có thể di chuyển bóng, nếu có đường đi (liên kết các ô trống theo chiều dọc và ngang) giữa vị trí hiện tại của quả bóng và đích đến mong muốn.

Khi sắp xếp trên một dòng có đủ 5 quả bóng cùng màu hoặc nhiều hơn (ngang, dọc hoặc chéo) nó sẽ biến mất.

Color Lines For Android

Tuyết Mai