Con số định mệnh for Android 2.0 Giải vui con số định mệnh

 • Phát hành ApkFreeAll
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 32
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 16/05/2013
 • Yêu cầu Android 1.5 trở lên

Giới thiệu

Mỗi người sinh ra đều có họ tên của mình. Với mỗi người tên gọi đều tương ứng với các con số theo mô hình dưới đây:

 • Số 1 tương ứng với chữ: A, J, S
 • Số 2 tương ứng với chữ: B, K, T
 • Số 3 tương ứng với chữ: C, L, U
 • Số 4 tương ứng với chữ: D, M, V
 • Số 5 tương ứng với chữ: E, N, W
 • Số 6 tương ứng với chữ: F, O, X
 • Số 7 tương ứng với chữ: G, P, Y
 • Số 8 tương ứng với chữ: H, Q, Z
 • Số 9 tương ứng với chữ: I, R

Bạn muốn biết tên của mình có con số định mệnh như thế nào và các lý giải vui về con số đó. Mời bạn sử dụng ứng dụng con số định mệnh của chúng tôi để tham khảo và suy ngẫm.

Con số định mệnh for AndroidCon số định mệnh for Android