CornerChaos for Mac

  • Phát hành Paul Burkey
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.611
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,8 MB
  • Cập nhật 21/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or better

Giới thiệu

CornerChaos 2.1.7 là game puzzle khá hay thuộc dạng xếp bi (arcade puzzle game). Mục tiêu của trò chơi là thả những quả bóng màu vào lỗ nằm gần bốn góc của khu vực chơi. Ball sau đó cuộn vào trường sloped và đẻ để phần còn lại hướng về trung tâm. Nếu bốn quả bóng cùng màu được chạm vào, theo hình chữ L, hình vuông chạm vào nhau thì sẽ bị phá hủy.

Đặt những viên bi vào lỗ muốn thả, sao cho 4 viên bi cùng màu chạm vào nhau được xếp theo đường thẳng, chữ L , hình vuông …thế là 4 viên bi sẽ bị mất duy trì càng lâu càng tốt.

Một số hình ảnh trong game CornerChaos