Countdown X for Mac 1.3 Đồng hồ đếm ngược

 • Phát hành Echodot
 • Đánh giá
 • Lượt tải 3.605
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 64,5 KB
 • Cập nhật 22/10/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Countdown X là tiện ích dùng để đếm ngược tới sự kiện của bạn. Nó khác với các tiện ích đếm ngược khác ở chỗ chỉ cung cấp một cửa sổ giao diện nhỏ. Với Countdown X bạn có thể dễ dàng quan sát thời gian đếm ngược vì màu sắc chỉ thời gian khác với màu nền của chương trình. Khi thời gian đếm ngược đã hết, người dùng sẽ được nhắc nhở bằng một màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Tính năng của Countdown X:

 • Cửa sổ giao diện nhỏ.
 • Lựa chọn nhiều màu hình nền khác nhau.
 • Khi mở bảng điều khiển đếm ngược sẽ có tiếng bíp.
 • Khi kết thúc quá trình đếm ngược pháo hoa sẽ được bắn ra.

Countdown X bạn có thể dễ dàng quan sát thời gian đếm ngược

Countdown X là tiện ích dùng để đếm ngược tới sự kiện của bạn

Lê Tuyết