Crowdspottr for Android Ứng dụng check-in địa điểm cho Android

  • Phát hành Pangalaktik Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 101
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 830 KB
  • Cập nhật 22/08/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Crowdspottr for Android là ứng dụng tạo sự kiện và check-in địa điểm trên Android.

Đây là một công cụ hữu ích cho người dùng khi đi chơi, giúp bạn tìm địa điểm và bạn đi cùng.

Giống như các sự kiện được tạo trên Facebook và chương trình check-in thú vị của foursquare; với Crowdspottr, người dùng có thể chia sẻ với bạn bè những event được tạo, mời bạn bè cùng tham gia sự kiện và check-in tới bất kỳ địa điểm yêu thích nào. 

Minh Lộc