Cryptocat for Mac 2.0.41 Đảm bảo trò chuyện riêng tư

  • Phát hành Nadim Kobeissi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 35
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 500 KB
  • Cập nhật 29/04/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6

Giới thiệu

Cryptocat for Mac là một công cụ hữu ích đảm bảo cho bạn được riêng tư khi chat hoặc trò chuyện với một ai đó trên các dịch vụ gửi tin nhắn tức thời. Bên cạnh đó, phần mềm này được chuyển dịch sang 32 ngôn ngữ, do đó đáp ứng tất cả người dùng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Cryptocat

Tính năng chính:

Có thể dễ dàng tiếp cận các IM được mã hóa

Cryptocat là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, được thiết kế với mục tiêu nhằm cung cấp một môi trường IM mở và dễ dàng tiếp cận, nhờ đó mã hóa các cuộc trò chuyện của bạn và làm việc ngay bên trong trình duyệt của người dùng.

Cryptocat for Mac là một thử nghiệm mã nguồn mở - mục tiêu là để cung cấp một cách dễ dàng nhất để trò chuyện trong khi vẫn duy trì sự riêng tư trực tuyến.

Rất hữu ích cho tất cả mọi người

Bạn bè sử dụng Cryptocat để nói chuyện mà không cần tiết lộ tin nhắn cho bên thứ ba. Bên cạnh đó các nhà hoạt động LGBTQ sử dụng Cryptocat để giữ các vấn đề cá nhân được riêng tư. Nhà báo sử dụng Cryptocat để giữ cho câu chuyện và nghiên cứu của họ được bí mật. Như vậy, Cryptocat for Mac hoàn toàn hữu ích với mọi người dùng.

Mã nguồn mở, tài liệu mở

Cryptocat for Mac được phát triển theo một nguyên tắc minh bạch, rõ ràng và triệt để. Mã, cấu hình máy chủ, hoạt động mạng lưới và tất cả mọi thứ được được xem xét, cải tiến và giám sát một cách cẩn thận.

Bé Ngoan