Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 (Có đáp án) Đề kiểm tra chất lượng đầu năm

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 678
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 22/08/2017

Giới thiệu

Vào đầu năm học các lớp sẽ tự tổ chức kỳ thi khảo sát đầu năm để kiểm tra lại kiến thức đã học của năm học trước. Chúng tôi xin cung cấp đến các bạn đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 của trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018.

 

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

Trường THCS Tiên Động

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 7

Năm học: 2017-2018

Thời gian làm bài 60 phút

Câu 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018

Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018

Câu 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh khá, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.

Câu 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200.

a) Tính góc yOz?

b) Vẽ tia On, Om lần lượt là tia phân giác của các góc xOy, góc yOz. Tính góc mOn?

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không? Vì sao?

Câu 5 (1 điểm).

Chứng minh rằng: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018.

-----Hết-----

Đáp án đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Động, Hải Dương năm học 2017 - 2018