Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 Đề kiểm tra môn Toán

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.891
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 45 KB
  • Cập nhật 27/12/2012

Giới thiệu

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút

 

Điểm

Người coi KT:..........................................

 

Người chấm KT:......................................

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số : 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết