Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

  • Phát hành PNE
  • Đánh giá 14 đánh giá
  • Lượt tải 4.566
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 44,5 KB
  • Cập nhật 18/04/2016

Giới thiệu

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán dưới đây sẽ giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi học kì 2 môn Toán dễ dàng hơn. Mời các em tải miễn phí đề thi này về và thực hành, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học: 2010 - 2011
MÔN : Toán

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ).  Số liền sau của 78999 là:
a- 78901                b- 78991                c- 79000                d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
a- Thứ tư              b- Thứ sáu                c- Thứ năm               d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:
a- 9600cm               b- 96cm                 c- 906cm                 d- 960cm

Câu 4: (0.5đ)
Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là
a- 86cm              b- 43cm              c- 24cm               d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là
a- 48 cm              b- 8 cm              c- 6 cm             d- 24 cm

Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:
a - 35                b- 560                c- 7500               d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 đ)
7386 + 9548               6732 – 4528                4635 x 6                6336 : 9
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)
         a/. X x 8 = 2864                                        b/. X : 5 = 1232
………………………….                          ……………………………
………………………….                          ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

Download tài liệu để xem thêm chi tiết