Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 Môn Toán, Tiếng Việt

Giới thiệu

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 Môn Toán, Tiếng Việt

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA

Họ tên: .................................
Lớp 1: .................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2012 - 2013

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 môn Toán

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1. Viết các số: 5, 8, 3, 0, 10

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................

Bài 2. Tính

b) 2+ 2 + 5 = ........                         8 + 0 - 6 = .............
   

   10 - 1 - 0 = ........                         4 + 6 – 7 = .............

Bài 3. Trong chỗ ... là số ?

5 = 3 + .......                   4 = ..... - 1

9 - 8 > .........                  5 + 4 < ........

Bài 4. Điền dấu <, >, = vào ô trống

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô tương ứng

a, Mai: 5 điểm mười, Vân: 4 điểm mười. Cả Mai và Vân: ... điểm mười?

         

b) Có: 8 quả táo, Cho đi: 2 quả táo. Còn lại: ...quả táo?

         

6. Số?

Hình vẽ bên có: ..........hình vuông; ..........hình tam giác

7. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng

         = 7
            10

 

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 1 môn Tiếng Việt

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A - KIỂM TRA ĐỌC

I - Đọc thành tiếng

1 - Đọc vần: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 5 vần bất kì trong các vần sau:

uôn êt iêng ang ưt ươm
iêm uông inh ương iêm ot
anh ăt uôm ât in eng
ươi êm uôi yên ưng un

2 - Đọc từ ngữ: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 5 từ ngữ bất kì trong các từ ngữ sau:

cánh buồm ngọn gió hình tròn tiếng nói hàm răng
cây chuối mặt trời bữa cơm bay lượn múi bưởi
tháng tám ngào ngạt thanh gươm xem tranh giữ gìn
Hà Nội bệnh viện trắng muốt nhà trường mong muốn

3 - Đọc câu: Giáo viên chỉ cho học sinh đọc 2 trong những câu sau:

+ Đàn chim én bay về phương nam tránh rét.

+ Cánh đồng ven sông vàng xuộm màu hoa cải.

+ Đàn bướm đang bay lượn trong vườn.

+ Trên cành cây, chim hót líu lo.

II - Đọc hiểu

1 - Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm: iên hay yên:

v............ phấn                   ..........ngựa                    đàn k..................

2 - Nối ô chữ cho phù hợp:

Cột A Cột B
Bé thả bừa bãi
Không vứt giấy vụn xanh ngắt
Bầu trời bóng bay


B - KIỂM TRA VIẾT

GV đọc cho HS viết:

- ai, inh, êm, ương, au, uôi, ôt, eng, ang, yêu.

- cánh buồm, sao đêm, rửa mặt, con đường.

- Ai trồng cây
  Người đó có tiếng hát
  Trên vòm cây
  Chim hót lời mê say.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.