Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương Đề kiểm tra Học kỳ 1 lop 2 môn Toán, Tiếng Việt

Giới thiệu

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 môn Toán - Tiếng Việt

Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương với những đề thi chất lượng luôn là đề tham khảo hữu ích dành cho cả các thầy cô lẫn phụ huynh muốn ôn luyện cho các bé kiến thức hai môn toán và tiếng việt. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013 để củng cố kiến thức và làm quen với các dạng bài.

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 2 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA

Họ tên: .................................
Lớp 2: .................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 2
NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A - KIỂM TRA ĐỌC

I - Đọc thành tiếng: (5 điểm)

II - Kiểm tra đọc hiểu: (5 điểm) (20 phút)

1/ Đọc thầm bài: “Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 - TV2/tập 1)

2/ Làm bài tập:

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

1/ Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào?
A. Hay gây gổ.
B. Hay va chạm.
C. Sống rất hòa thuận.

2/ Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?
A. Cho tiền .
B. Cho mỗi người con một bó đũa.
C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

3/ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc .
B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy .
C. Dùng dao chặt gãy bó đũa .

4/ Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì?
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?

Bài 2: Gạch chân các từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau:

Chú gà trống vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai cái quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang : "Ò... ó...o...o!"

Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Cò ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.

b) Quanh ta, mọi vật mọi người đều làm việc.

B - KIỂM TRA VIẾT (HS làm vào giấy ô li)

I - Chính tả: (15 phút)

Nghe- viết: Con chó nhà hàng xóm (Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1- trang 131 )

II - Tập làm văn: (25 phút)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu ) kể về gia đình em.

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

a) Tìm x , biết 9 + x = 16
A. x = 9              B. x = 8             C. x = 7

b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35             B. 23 + 77             C. 69 + 30

c) Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 - 8             B. 12 - 7             C. 12 - 6

d) Điền dấu >, < = ?

7 + 6 + 3 ..... 7 + 9 + 0

15 - 8 - 5 ......13 - 8 - 2

đ) Đúng ghi đ, sai ghi s

- Tháng 12 có 30 ngày

- Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút

e) Hình sau có

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013

A. 3 tứ giác
B. 4 tứ giác
C. 5 tứ giác

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

50 - 32             46 + 39             83 + 17             93 - 9             100 - 68

Bài 3: Tính

36 + 18 - 45 = ...............................

76 - 29 + 8 =........................

Bài 4: Tìm X:

42 - X = 24

X - 24 = 56

Bài 5: Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.