Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013 môn Địa lý Sở GD&ĐT Quảng Trị

  • Phát hành Sở GD-ĐT Quảng Trị
  • Đánh giá
  • Lượt tải 991
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 281 KB
  • Cập nhật 20/06/2013

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA
Khóa ngày: 18 tháng 9 năm 2012

MÔN THI: ĐỊA LÝ (VÒNG 1)
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (4,5 điểm)

a) Tại sao các hoang mạc và bán hoang mạc thường phân bố ở khu vực từ 200 đến 400 vĩ Bắc và Nam?

b) Giải thích vì sao cán cân bức xạ Mặt Trời trung bình năm của mặt đất giảm dần từ Xích đạo về hai cực?

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính. Tại sao các nước đang phát triển thường có dân số nam nhiều hơn dân số nữ?

b) Theo khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người, xếp nước vào tài nguyên có thể bị hao kiệt được không? Tại sao?

Câu 3. (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam (Trang 9 xuất bản từ năm 2009 đến nay) và kiến thức đã học. Hãy:

So sánh và giải thích sự giống và khác nhau của 2 biểu đồ khí hậu trạm Hà Nội và trạm thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4. (2,5 điểm)

a) Phân biệt năm thiên văn, năm lịch, năm nhuận.

b) Hãy nêu cách tính 1 đơn vị hải lí.

Câu 5. (5,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 1995 - 2004 (Đơn vị: triệu USD)

a) Tính cán cân xuất, nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm.

b) Nhận xét cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2004.

c) Giải thích tại sao Hoa Kì có tình trạng nhập siêu kéo dài nhưng nền kinh tế vẫn luôn phát triển hàng đầu thế giới?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết