Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa lý Sở GD&ĐT Cà Mau

  • Phát hành Sở GD-ĐT Cà Mau
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.093
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 38 KB
  • Cập nhật 16/04/2013

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH CÀ MAU

 


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2009 - 2010

MÔN: ĐỊA LÝ

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 04/04/2010


Câu 1
(3 điểm)

Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục và các hệ quả của sự vận động đó.

Câu 2 (4 điểm)

Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học.

a) Trình bày đặc điểm sự phân hoá đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta.

b) Hãy cho biết những nguyên nhân nào đã tạo nên sự phân hoá trên?

Câu 3 (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2005 (%).

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa lý

Hãy:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu theo độ tuổi ở nước ta vào năm 1999 và 2005.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1999-2005.

Câu 4 (3 điểm)

Nêu các loại rừng ở nước ta. Tại sao nói bảo vệ rừng ở nước ta còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường?

Câu 5 (4 điểm)

Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam ? Nêu các phân ngành chính và tình hình phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.

Câu 6 (3 điểm)

a) Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002 (%)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa lý

Nêu nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

b) Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết