Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

  • Phát hành Sở GD-ĐT An Giang
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.898
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 526 KB
  • Cập nhật 25/09/2013

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
LỚP: 9

MÔN THI: TOÁN

Bài 1: (2,0 điểm)

Tính:
Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

Bài 2: (2,0 điểm)

Tính tổng:
Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

Bài 3: (2,0 điểm)

Tìm ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số: a = 121212; b = 181818

Bài 4: (2,0 điểm)

Tính giá trị của A = (3x3 + 8x2 + 2)10 với
Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

Bài 5: (2,0 điểm)

Tìm bốn chữ số cuối cùng của số: a = 52013

Bài 6: (2,0 điểm)

Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên của phương trình: (x - 2)(y + 1) = 8

Bài 7: (2,0 điểm)

Hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD, cho AB = BC = 1/2CD. Tính gần đúng chu vi và diện tích hình thang biết AC = 4cm.

Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

Bài 8: (2,0 điểm)

Cho bốn đường thẳng d1: y = -2x + 8; d2: y = -2x - 2; d3: y = 1/2x + 3; d4: y = 1/2x - 2. Bốn đường thẳng trên cắt nhau tại bốn điểm A; B; C; D.

a) Tìm tọa độ các điểm A; B; C; D.

b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trên.

Bài 9: (2,0 điểm)

Cho dãy số (un) có các số hạng:

Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

a) Tính u10 (dạng phân số tối giản)

b) Tính gần đúng S = u1 + u2 + ... + u20

Bài 10 (2,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh 28cm. Vẽ nửa đường tròn đường kính hai góc phần tư đường tròn tâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3.


Đề thi HSG giải toán MTCT lớp 9 tỉnh An Giang

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.