Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011 Môn: Toán - có đáp án

  • Phát hành Trường Amsterdam
  • Đánh giá 31 đánh giá
  • Lượt tải 2.164
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 163,2 KB
  • Cập nhật 04/03/2014

Giới thiệu

TRƯỜNG AMSTERDAM HÀ NỘI

ĐỀ KIỂM TRA THỬ VÀO LỚP 6
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 45 phút;

Bài 1: Tính:

Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011

Bài 2:

Có hai thùng dầu, nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của mỗi thùng bằng nhau.Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng A gấp 3 số dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu.

Bài 3:

Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 là 20%. Giá hoa tháng 6 thấp hơn tháng 5 là 10%. Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?

Bài 4:

Hiện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3. Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với tuổi em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?

Bài 5:

Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8 người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?

Bài 6:

Tìm số có 3 chữ số Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc mỗi giờ 2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 9: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn.

Bài 10:

Một phép chia có thương là 5 và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia ,số chia và số dư là 2012.

Tự luận: (mỗi câu 2,5 điểm)

Bài 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 dm và giảm chiều dài đi 3dm thì diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm 153dm2 so với hình lúc đầu.

Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu?

Bài 2:

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Một lúc sau, một ôtô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ và sẽ đuổi kịp xe máy tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe máy giảm vận tốc 15 km/ giờ nên ôtô đuổi kịp xe máy tại D cách B 96km. Tính độ dài quãng đường AB?

Download tài liệu để xem chi tiết.