Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hà Nội năm học 2013 - 2014 môn Toán - Có đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

  • Phát hành Sở GD-ĐT Hà Nội
  • Đánh giá 188 đánh giá
  • Lượt tải 38.267
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 311 KB
  • Cập nhật 14/03/2016

Giới thiệu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hà Nội năm học 2013 - 2014 môn Toán có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 18/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I (2,0 điểm)

Với x > 0, cho hai biểu thức 

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm x để 

Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 

2) Cho parabol và đường thẳng 

a) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).

b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, xsao cho |x1 - x2| = 2

Bài IV (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2) Chứng minh AN2 = AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6 cm.

3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT // AC.

4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài V (0,5 điểm)

Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca = 6abc, chứng minh: 

Download tài liệu để xem thêm chi tiết