Deeper for Mac

  • Phát hành Titanium's Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 197
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,4 MB
  • Cập nhật 04/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 trở lên

Giới thiệu

Deeper là một công cụ cá nhân hóa dành cho Mac OS X, cho phép bạn bật và tắt các chức năng bị ẩn của Finder, Dock, QuickTime, Safari, iTunes, sửa sổ Login, Spotlight và rất nhiều ứng dụng khác của Apple.

Phiên bản mới này có:

• Vá lỗ hổng trong lựa chọn iTunes

• Hiển thị dọc/ngang các nút trên cửa sổ iTunes 10

• Tắt/bật iTunes Store trong iTunes

• Giúp cập nhật và gắn lại chỉ số