Địa điểm for Windows Phone 1.0.0.0 Ứng dụng tìm kiếm địa điểm

  • Phát hành BigaBK
  • Đánh giá
  • Lượt tải 13
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 22/05/2013
  • Yêu cầu Windows Phone 7.5/8

Giới thiệu

Ứng dụng này cho phép bạn tìm kiếm các địa điểm ở Việt Nam một cách dễ dàng. Ứng dụng giúp xác định vị trí hiện tại của bạn và cho phép bạn tìm các vị trí theo ý muốn xung quanh bạn. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép bạn xem lộ trình đường đi từ vị trí hiện tại tới điểm cần đến một cách trực quan cũng như chi tiết nhất.

Địa điểm for Windows PhoneĐịa điểm for Windows PhoneĐịa điểm for Windows Phone