Doanh nhân Việt for Android 1.0 Sách doanh nhân Việt

  • Phát hành Buum online
  • Đánh giá
  • Lượt tải 21
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 533 KB
  • Cập nhật 08/02/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Danh Nhân Việt Nam - Những con người ghi dấu trong lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Những ghi chép về Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo… Đại tướng Võ Nguyên Giáp… sẽ đưa bạn đi suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc ta - Một Dân tộc Anh hùng.

Danh sách gồm:

+ Các Vua Việt Nam.

+ Danh Tài Việt Nam.

+ Học giả Việt Nam.

+ Khoa học gia, nhà giáo Việt Nam.

Doanh nhân Việt for Android Doanh nhân Việt for Android Doanh nhân Việt for Android