Đơn xin xác nhận công tác Mẫu đơn xin xác nhận công tác chuẩn 2017

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 17 đánh giá
  • Lượt tải 96.351
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32 KB
  • Cập nhật 18/04/2017

Giới thiệu

Mẫu đơn xin xác nhận công tác chuẩn mới nhất 2017

Tải mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất năm 2017 về máy để sử dụng khi bạn muốn trình lên cấp trên về việc xác nhận đi công tác phục vụ công việc. Đây cũng là mẫu đơn xin xác nhận công tác tại công ty được sử dụng phổ biến, dùng khi bạn muốn xác minh về công việc và thời gian làm việc của mình. Mời các bạn tải về và sử dụng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

                                                                            ......., ngày........tháng......năm 20…  

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ............................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ...........................................................................................................................

Số CMND:.............................. Ngày cấp:... ........................... Nơi cấp:…………………….

Số điện thoại nhà:.................................................. Số ĐTDĐ: .................................................

Hiện đang làm việc tại:...............................................................................................................

Chức danh/chức vụ:....................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .........................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: .....................................................................................................................

Ngày vào làm việc:.....................................................................................................................        

Lý do xác nhận công tác:...........................................................................................................                   

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

 NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)