DoubleCommand for Mac

  • Phát hành Michael Baltaks
  • Đánh giá
  • Lượt tải 356
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 310 KB
  • Cập nhật 13/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn

Giới thiệu

DoubleCommand for Mac là ứng dụng giúp bạn thiết lập lại một số phím tắt trong OS X. Ứng dụng này có thể tái sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ, một số phím tiện ích nhất sẽ trở thành Ctrl, Cmd và Alt.

DoubleCommand for Mac

Vậy nên, chuyển Cmd và Ctrl có nghĩa là bạn có thể sử dụng lại kiểu của Windows Ctrl + C để copy, Ctrl + V để dán,... Đó chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng nếu bạn đã quá quen thuộc với phím tắt của Windows (hoặc nếu bạn bị bắt buộc phải sử dụng Windows ở công ty), ứng dụng này thật sự tuyệt vời khi lấy lại các phím tắt quen thuộc.

Tuyết Mai (Theo Doublecommand)