Prism 1.0 beta 4 Tạo shortcut website yêu thích trên desktop

Mời bạn click vào link tải phù hợp dưới đây để tải về Prism1.0 beta 4