DraftSight for Mac Tạo, chỉnh sửa và xem các file DWG

  • Phát hành Dassault Systemes
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.370
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 70,3 MB
  • Cập nhật 01/05/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later

Giới thiệu

DraftSight là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xem các file DWG. Phần mềm miễn phí này về cơ bản là một phần mềm CAD mà bạn có thể tạo ra một số kế hoạch và thiết kế riêng của bạn.

Để xem một tập tin DWG, bạn cần chỉ đơn giản là khởi động phần mềm này, chọn một tập tin DWG từ máy tính của bạn và mở nó. Ngoài hệ điều hành Windows, phần mềm này còn sử dụng được trên Linux và Mac OS. Phần mềm miễn phí này cũng cung cấp một số công cụ chỉnh sửa để sửa đổi một tập tin DWG.

 DraftSight

Theo XHTT