dupeGuru Picture Edition for Mac 2.9.0 Loại bỏ ảnh trùng nhau

  • Phát hành Hardcoded Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 316
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,3 MB
  • Cập nhật 11/03/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

Bạn sở hữu 1 cơ sở dữ liệu ảnh khổng lồ, nhiều ảnh giống nhau mà bạn không kiểm soát được, hãy loại bỏ nó bằng Dupeguru Picture Edition.

Dupeguru Picture Edition là một công cụ giúp bạn tìm những bức ảnh trùng có trong máy tính. Dupeguru Picture Edition là phiên bản nâng cấp của dupeGuru. Nó làm việc như dupeGuru, nhưng hiệu quả hơn rất nhiều. Chương trình tìm ảnh dựa vào dung lượng, nội dung ảnh, và đặc biệt có thể tìm ảnh trùng giữa các định dạng khác nhau.