DVD Hunter for Mac

 • Phát hành JAres
 • Đánh giá
 • Lượt tải 306
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,5 MB
 • Cập nhật 16/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

DVD Hunter là một ứng dụng dành cho Mac, giúp việc lập danh sách, phân loại và sắp xếp bộ sưu tập phim của bạn trở lên dễ dàng hơn. Để tiết kiệm thời gian, Dvd Hunter có thể truy vấn cơ sở dữ liệu trực tuyến và dễ dàng nhận tất cả thông tin về bộ phim bạn yêu thích.


Các tính năng:

 • Thay đổi mẫu của bảng phim: List, Icon hoặc Coverflow
 • Nhận thông tin truy vấn cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • Liệt kê danh sách nhằm sắp xếp thư viện của bạn
 • Tự động cập nhật danh sách thông minh
 • Link các game với URLs, ảnh, video và các file
 • Đồng bộ hóa
 • Tích hợp với Quick Look
 • Tích hợp với Address book
 • Tích hợp với iCal
 • Tự động cập nhật với Sparkle