Easy Java Simulations for Mac

  • Phát hành Francisco Esquembre
  • Đánh giá
  • Lượt tải 631
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 14,5 MB
  • Cập nhật 18/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Java 1.5 hoặc mới hơn

Giới thiệu

Easy Java Simulations (EJS) là một phần mềm miễn phí để thiết kế mã nguồn mở và phát triển Java. Với EJS, nhiệm vụ tạo ra một mô phỏng là rất đn giản. Easy Java Simulationsg (EJS) cho phép cả lập trình viên và người "ngoại đạo" nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra, thử nghiệm, và phân phối các gói của các mô phỏng Java.

Easy Java Simulations được viết bằng ngôn ngữ Java.