Ejector for Mac

  • Phát hành Jeb-Soft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 403
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 62,7 KB
  • Cập nhật 16/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Ejector thêm icon Eject trên thanh menu của Mac OS X. Tại đây, bạn có thể thoát bất kì một ổ cứng nào, ví như iPod, CD, DVD, USB và thậm chí là một .dmg hay ổ cứng (bao gồm ổ cứng cắm ngoài).

 

Người dùng có thể thoát an toàn chúng khỏi máy tính của mình.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản này thêm một shortcut "Eject All" – thoát tất cả.