EncryptIt for Mac 1.0 Mã hóa dữ liệu trên Mac

 • Phát hành Jannes Klaas
 • Đánh giá
 • Lượt tải 36
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 204,8 KB
 • Cập nhật 15/02/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8

Giới thiệu

EncryptIt for Mac là công cụ mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn với thuật toán mã hóa AES 256 bit mà không một hacker nào có thể hack được. Chỉ cần kéo bất kỳ loại tập tin vào công cụ, và dữ liệu của bạn sẽ được chuyển an toàn hoặc lưu trữ tập tin theo bất cứ cách nào mình muốn. Ngay cả khi hacker có được tập tin thì cũng không thể đọc dữ liệu nếu không có mật khẩu mà bạn thiết lập.

Tính năng:

 • Thuật toán AES 256 bit mã hóa tập tin an toàn.
 • Giảm thiểu kích thước tập tin.
 • Phát âm mật khẩu.
 • Mật khẩu ngẫu nhiên an toàn.
 • Hỗ trợ màn hình Retina Mac Book Pro.
EncryptIt for Mac EncryptIt for Mac EncryptIt for Mac

Đặng Hương