Epson Perfection V700 Photo for Mac 3.8.3.0

  • Phát hành Epson
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.461
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 14,9 MB
  • Cập nhật 29/11/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ

Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới

  • Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt
  • Nối máy scan đến máy tính

Gỡ bỏ

Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall