ES Task Manager for Android Ứng dụng quản lý pin cho Android

 • Phát hành EStrongs
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.067
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

ES Task Manager là công cụ hữu ích để loại bỏ các quá trình và tiết kiệm pin, có tính năng tự động loại bỏ widget rất mạnh mẽ.

Các tính năng chính:

 • Tiết kiệm pin
 • Giải phóng bộ nhớ trong
 • Loại bỏ tác vụ
 • Tháo gỡ ứng dụng
 • Tăng tốc điện thoại

Phiên bản 1.0.9.0 thêm:

 • Chữa một số lỗi
 • Tuổi thọ pin
 • Thêm nhiều danh sách bỏ qua