EZLife for Android 0.0.0.4 Ứng dụng tìm kiếm địa điểm

  • Phát hành EasyLife
  • Đánh giá
  • Lượt tải 65
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,9 MB
  • Cập nhật 15/05/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

EZLife là một ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm, vị trí của các cửa hàng xung quanh người dùng. Định vị giúp người dùng tìm đường đi đến các cửa hàng trên bản đồ, cũng như hỗ trợ chức năng AR để người dùng tìm hướng đi.

Ngoài ra, EZLife giúp người dùng có những thông tin chính xác về các sự kiện của một cửa hàng cũng như hỗ trợ việc lưu trữ các Coupon điện tử theo cách tiện lợi nhất trên smartphone.

EZLife for AndroidEZLife for AndroidEZLife for Android