EZLife for iOS 1.3 Ứng dụng định vị địa điểm

  • Phát hành Sangyong Syn
  • Đánh giá
  • Lượt tải 41
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,5 MB
  • Cập nhật 15/05/2013
  • Yêu cầu iOS 3.2 trở lên

Giới thiệu

EZLife là một ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm, vị trí của các cửa hàng xung quanh người dùng. Định vị giúp người dùng tìm đường đi đến các cửa hàng trên bản đồ, cũng như hỗ trợ chức năng AR để người dùng tìm hướng đi.

Ngoài ra, EZLife giúp người dùng có những thông tin chính xác về các sự kiện của một cửa hàng cũng như hỗ trợ việc lưu trữ các Coupon điện tử theo cách tiện lợi nhất trên smartphone.

EZLife for iOSEZLife for iOSEZLife for iOS