Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime 3.3 Hỗ trợ chơi nhạc cho Mac

  • Phát hành Telestream
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.643
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29,5 MB
  • Cập nhật 16/06/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

Với tiện ích Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime, người sử dụng có thể chơi các file định dạng .wma và .wmv trực tiếp trên QuickTime Player, và các file Windows Media trên trình duyệt Internet...

Flip4Mac WMV Components hỗ trợ người sử dụng xuất, nhập các file playlist, các fle Windows Media video và audio trên hệ điều hành Mac, ngoài ra còn tương thích với các ứng dụng QuickTime khác như QuickTime Player, Final Cut Pro...

vorrent (theo Telestream)