Focus for Facebook for iOS Bộ lọc cập nhật Facebook cho iPhone

 • Phát hành Focused Apps
 • Đánh giá
 • Lượt tải 270
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,6 MB
 • Cập nhật 15/09/2012
 • Yêu cầu iOS 3.1.3 or later

Giới thiệu

Focus for Facebook for iOS là ứng dụng hỗ trợ cập nhật Facebook với bộ lọc ứng dụng tiện ích.

Focus for Facebook sẽ lọc các spam ứng dụng để tập trung vào nội dung đăng tải của bạn bè.

Tính năng:

 • Bộ lọc ứng dụng spam
 • Hiển thị bài đăng mới, bình luận, thông báo và ảnh trong 1 danh sách
 • Ghi nhớ nội dung đã đọc
 • Hiển thị bình luận mới trong feed 

Focus for Facebook for iOS

Minh Lộc