ForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X

  • Phát hành Zoom Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.298
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,7 MB
  • Cập nhật 05/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later Intel processor

Giới thiệu

ForcePAD là phần mềm ứng dụng trong việc xử lý ảnh và kiến trúc vật thể, dựa trên nguyên lý đường thẳng 2D Plane và ứng dụng các phần tử hữu hạn...

Dự án được ra đời đầu tiên vào năm 1999, lần đầu tiên phần mềm ForcePAD được biết đến như một công cụ hữu ích trong các ngành thiết kế công nghiệp, và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các sinh viên, các kiến trúc sư và những người làm về kỹ thuật đồ họa. Ứng đụng được phát triển chủ yếu dựa trên ngôn ngữ lập trình C++, sử dụng thư viện động Fast Light Toolkit nhằm sinh ra các nền tảng phát triển và giao diện độc lập, do đó phần mềm có thể hoạt động tốt trên hệ điều hàn Windows và  Mac OS X. Để tăng tính tương thích của phần mềm với các nền tảng và môi trường hoạt động khác nhau, các nhà phát triển đã gán thêm thư viện mẫu Finite Element được kết hợp với thư viện ma trận Newmat11.

Giao diện chính của chương trình

vorrent (theo Apple)