Foursquare Sync for Android Đồng bộ bạn bè Foursquare với danh bạ điện thoại

 • Phát hành WATTO Studios
 • Đánh giá
 • Lượt tải 192
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 96 KB
 • Cập nhật 23/08/2012
 • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Bổ sung và đồng bộ bạn bè Foursquare với danh bạ điện thoại dễ dàng với ứng dụng Foursquare Sync for Android.

Với Foursquare Sync, người dùng có thể thêm danh sách bạn bè Foursquare vào danh bạ, và đồng bộ lại khi có chi tiết thay đổi.

Tính năng đồng bộ:

 • Tên và ảnh
 • Số điện thoại và địa chỉ Email
 • Tài khoản Facebook và Twitter
 • Quê quán và địa điểm check-in gần nhất (bao gồm tin nhắn Shout-out)
 • Giới tính và tài khoản người dùng

Cách dùng: Vào thực đơn Settings và chọn Accounts and Sync. Sau đó chọn Add để thêm tài khoản mới và Foursquare sẽ hiển thị trong danh sách. 

Minh Lộc