Free Malware Removal Tools

  • Phát hành AVG Technologies
  • Đánh giá
  • Lượt tải 507
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 06/09/2011
  • Yêu cầu Win 2K/XP/Vista/7

Giới thiệu

Free Malware Removal Tools là bộ công cụ miễn phí có thể gỡ bỏ các loại virus và phần mềm độc hại ra khỏi máy tính của bạn.

Chú ý: Để Download công cụ gỡ bỏ cho từng loại virus bạn Click vào "Tải xuống máy" sau đó kéo xuống phần "Hướng dẫn kỹ thuật" để tải file về.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Number Removal Tool Name Size
1  Worm/Downadup (Worm/Conficker)  2.16 MB
 2  Downloader.Stubby.A  52 KB
 3  I-Worm/Bugbear.C  64 KB
4  I-Worm/Ganda  28 KB
 5  Win32/Expiro 2.15 MB
 6  I-Worm/Happy99 23 KB
 7  I-Worm/Lovgate.C  25 KB
 8  I-Worm/Luder 221.50 KB
 9  Win32/Dundun 2.68 MB
 10  I-Worm/Mydoom.A and B -
 11  I-Worm/Mydoom.F 48 KB
 12  I-Worm/Navidad 22 KB
 13  I-Worm/Nimda 36.50 KB
 14  I-Worm/Pretty_Park 25 KB
 15  I-Worm/Sircam.A  29 KB
 16  I-Worm/Sober.A  -
 17  I-Worm/Swen  27 KB
 18 I-Worm/Verona.B 15.50 KB
 19 LOP.AH/Backdoor.Generic3.SVX  158.50 KB
 20 Packed.Protector.C  2.64 MB
 21 Win32/Vampiro 157 KB
 22 VBS/Iloveyou  55 KB
 23 Win32/Alman  2.08 MB
 24 Win32/Delf.2.B  4.50 MB
 25 Win32/Dupator  25.36 KB
 26 Win32/Elkern, variants A, B and C 332 KB
 27 Win32/Gaelicum  2.08 MB
 28 Win32/Kriz 332 KB
 29 Win32/Mabezat 2.51 MB
 30 Win32/Magistr, variants A and B  27 KB
 31 Win32/Parite 2.65 MB
 32 Win32/Prepender 2.78 MB
 33 Win32/Sality 4.91 MB
 34 Win32/Tanatos, variants A, H, I and M 2.43 MB
 35 Win32/Valla.2048 24.80 KB
 36 Win32/Virut 2.15 MB
 37 Win32/Chir.B@MM 276 KB
 38 Win32/Slugin.A 2.77 MB
 39 Win32/Selges  2.13 MB
 40 Worm/Lovsan  -
 41 Win32/Zbot  2.36 MB
 42 Win32/Bamital 2.04 MB
 43 Win32/Murof 4.23 MB