FreeWRL VRML/X3D Viewer for Mac 1.22.10

  • Phát hành CRC Canada
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.739
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10 MB
  • Cập nhật 21/02/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Ứng dụng miễn phí FreeWRL VRML/X3D Viewer dành cho nền tảng Mac OS X...

Ứng dụng giờ đây đã hỗ trợ chế độ Geospatial, yêu cầu quá trình render dành cho X3D-Earth, đồng thời cũng hỗ trợ tốt cho ứng dụng và thiết bị MIDI, ReWire, có thể điều khiển trực tiếp bằng các thiết bị MIDI và các phần mềm như Propellerheads’ Reason.

Những tính năng chính của chương trình:

  • Thống nhất bộ tải mã URL
  • Ứng dụng luồng hỗ trợ cho phép phân tích, xây dựng lại các dự án
  • Sửa lỗi không tương thích với hệ điều hành của các phiên bản trước đó

(theo apple)