Frozen Bubble 2.2.0 for Mac

  • Phát hành Guillaume Cottenceau
  • Đánh giá
  • Lượt tải 19.833
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 53,8 MB
  • Cập nhật 20/05/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3 trở lên

Giới thiệu

Để giải trí chỉ trong vài phút trước khi quay lại công việc, không game nào qua mặt được Frozen Bubble. Nhái theo "khủng long bắn trứng" từng rất phổ biến trước kia, trong Frozen Bubble, bạn sẽ chỉnh "súng cối" bằng phím mũi tên và nút Shift, bắn các bong bóng đồng màu dính vào với nhau để gây nổ.