Fugu 1.2.0 for Mac

  • Phát hành Research Systems Unix Group
  • Đánh giá
  • Lượt tải 400
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 827 KB
  • Cập nhật 01/12/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.2/10.4 Intel/10.3/10.4 PPC/10.3.9

Giới thiệu

 

Fugu là một công cụ đồ họa được phát triển từ ứng dụng dạng dòng lệnh Secure File Transfer. Cơ bản, Secure File Transfer Protocol (SFTP) rất giống với File Transfer Protocol (FTP), chỉ có một điểm khác biệt với FTP đó là khi sử dụng SFTP thì toàn bộ phiên là việc được mã hóa, do đó giảm thiểu khả năng bị tác động bởi các công cụ nhóm ba. Ngoài ra Fugu cũng hỗ trợ cho giao thức truyền file SCP, và khả năng tạo các đường hầm bảo mật qua SSH.