Fun Personality Quizzes for iOS Game giải trí cho iPhone

  • Phát hành Internet Design Zone
  • Đánh giá
  • Lượt tải 247
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13,5 MB
  • Cập nhật 09/07/2012
  • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

Tham gia những câu đố vui, cá nhân, tình yêu... với Fun Personality Quizzes for iOS.

Ứng dụng bao gồm hơn 650 câu đố và bài thi hấp dẫn thuộc các nhóm sau:

* Personality
* Love
* Fu
* Girl
* Astrology
* Business & Career
* Computers & Internet
* Family
* Fashion
* Friendship
* Gadgets & Games
* Health & Fitness
* Holidays
* Marriage
* Money
* Movies
* Music
* Relationship
* School & College
* Shopping
* Sports
* Teen
* Television 

Minh Lộc