Giáo trình Corel Draw

  • Phát hành Hoàng Ngọc Giao
  • Đánh giá
  • Lượt tải 69.755
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,5 MB
  • Cập nhật 13/10/2017
  • Yêu cầu định dạng PDF

Giới thiệu

Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa với khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW trong việc thực hiện những sản phẩm "văn hóa trực quan".

Bên cạnh ý tưởng sáng tạo của người thiết kế đồ họa, có thể nhận ra dấu ấn của Corel DRAW trong nhiều trang minh họa, quảng cáo, trong các tờ bướm, nhãn hiệu, bích chương. Ngoài ra, các chức năng vẽ chính xác làm cho Corel DRAW ngày càng được ưa chuộng trong việc thiết kế tài liệu, báo cáo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng Corel DRAW và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản nhất.