Gist for Android

  • Phát hành Gist, Inc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 288
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 351 KB
  • Cập nhật 27/05/2011
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Đôi lúc danh sách liên lạc cảu bạn nằm trên rất nhiều thiết bị khác nhau, trên máy tinh hay trên các dịch vụ trực tuyến khác. Dịch vụ web Gist là công cụ hữu ích giúp bạn có thể cập nhật các danh sách liên lạc đó cũng như đưa ra cho bạn cách tiếp cận những thông tin liên lạc của bạn một cách tốt nhất. Ứng dụng sử dụng trên hệ điều hành Android có chức năng giống như ứng dụng trên iPhone trước đây.

Gist for Android

Theo motorola