Google Apps Device Policy For Android Công cụ quản lý điện thoại

  • Phát hành Google
  • Đánh giá
  • Lượt tải 628
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 975 MB
  • Cập nhật 17/11/2011
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Google Apps Device Policy là công cụ quản lý thiết bị, cho phép các admin có thể đặt policy bảo mật đối với thiết bị Android.

Ứng dụng này cho phép thiết bị Android tuân theo những policy bảo mật mà nhân viên admin đưa ra.

Google Apps Device Policy For Android 

Những điểm mới trong phiên bản 3.04:

- Hỗ trợ các tính năng mới giúp quản lý điện thoại tốt hơn.

- Hỗ trợ Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

- Những trải nghiệm người dùng mới.

- Cho phép các admin có thể đặt policy bảo mật.

Tuyết Mai